Monday, June 24, 2013

DOA ACARA SOSIALISASI E-SPT

Doa Pembuka
Sebelum memulai acara ini marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah Sang Robb, Sang Malik, dan Ilah untuk memohon keridhoanNYA atas apa yang akan kita lakukan di sini.
Doa akan kami pimpin secara agama islam, kepada yang berkeyakinan lain mohon untuk menyesuaikan diri.
***
A’udzubillahi minasysyaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwafi nikmahu
Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru
Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin

Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami..
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-MU, atas segala rahmat dan karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami.
Allahumma Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim..
Jadikanlah acara Sosialisasi Penggunaan eSPT ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi masyarakat dan negara kami.
Ya Allah Ya Rabbana..
Acara ini ditujukan tidaklain hanya untukm emperoleh ridho-MU semata, untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik.
Allahumma Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim, Ya Tawwaf..
Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, hambamu yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin jadikanlah pemimpin yang amanah, jika kami rakyat biasa jadikanlah rakyat yang amanah, karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-MU.
Ya Allah, hanya kepada-MU kami melakukan pengabdian dan hanya kepada-MU kami memohon pertolongan. ANugrahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah dalam bekerja dan berkarya demi pengabdian pada-MU semata.
Iyyaka na’ budu waiyyaka nasta’in

Ditambah Doa Selamat


No comments: