Thursday, July 11, 2013

Hikmah Perintah Allah by khatib Shalat Jum'at di Masjid UPN Veteran Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb
Alhamdulillahirobbil alamin.
Wassholatu Wassalamu 'ala ashrofil anbiya' i wal mursalin, sayyidina Muhammadin Wa'ala alihi Washohbihi ajma'in. Ama ba'du.
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan karunianya.
Shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammmad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh
pengikutnya.


Salam sejahtera bagi kita semua.

Mohon maaf sebelumnya kepada para alim ulama semua.
Tulisan ini terutama untuk diri saya pribadi. Sekiranya ada yang berkenan, penulis berterima kasih sekali. Jika ada perbedaan pendapat, mohon maaf sebelumnya.
  1. Manusia kadang mencari sebab kenapa diperintahkan oleh Allah akan kesulitan, maka lebih baik mencari hikmahnya.
  2. Wanita harus menunggu 3 bulan setelah bercerai, baru boleh menikah lagi. karena sidik jari masih menempel di tubuh selama 3 bulan. Penemuan ini baru2 saja.
  3. Puasa, kenapa harus 30 hari. karena, baru setelah 30 hari, orang dapat benar- benar merubah kebiasaannya. maka, selama puasa, berbuat baiklah supaya dapat berterus setelah puasa.
  4. Tambahan kepada yang haji dan umrah. Bahwa haji dan umroh berkali- kali merupakan tindakan yang kurang pintar. Seharusnya setelah haji atau umrah yang pertama harus langsung melihat kanan kiri depan belakang, adakah saudara yang masih menderita. Maka tolonglah.
  5. Masih berkaitan dengan no 4. Perlu diingat, kenapa khalifah di muka bumi adalah manusia (Nabi Adam yang pertama). Sedangkan setan protes: kami selalu beribadah kepadamu ya Allah. Jawab Allah: "Dunia memerlukan kepedulian, bukan hanya ibadah kepada Allah". Jadi ingat, kalifah adalah orang yang harus berguna bagi umat. 

Yang sedikit ini semoga ada manfaatnya.
Shadaqallahul'adzim
Wallahu a'lam bish-shawab
Wabillahi taufiq walhidayah wassalamuala mursalin walhamdulillahirabbil alamin


Wassalamu'alaikum Wr Wb

No comments: