Wednesday, September 11, 2013

UNDANGAN PENGAJIAN YAYASAN PEDULI UMAT YOGYAKARTA Minggu Pon 6 Oktober 2013 (01 Dzulhijjah 1434 H)

Undangan untuk seluruh umat. Agama, aliran, usia dan jenis kelamin apapaun kami undang. Akan tetapi, mengingat masalah sumber daya (dana, tempat dan penyampai undangan) maka yang diundang baru 300 orang. Namun demikian, apabila ada yang berkenan hadir kami sangat berterima kasih. Akan disediakan kotak infak dengan peruntukan:
25 % untuk Masjid Rohmat Kadipolo.
25 % untuk renovasi rumah sekitar Masjid Rohmat Kadipolo.
25 % untuk acara pengajian yad supaya dapat menyediakan sarana dan prasarana yang lebih baik.
25 % untuk program- program Yayasan PEDULI UMAT YOGYAKARTA lainnya.http://pokokilmu.blogspot.com/

No comments: