Thursday, March 13, 2014

Tulisan terpilih di Berbagi Kisah DJP dan akan diterbitkan buku dengan judul: Larangan Dzalim dan Perintah Saling Tolong Menolong dalam Kebaikan dan Takwa

Tulisan terpilih di Berbagi Kisah DJP dan akan diterbitkan buku dengan judul: Larangan Dzalim dan Perintah Saling Tolong Menolong dalam Kebaikan dan Takwa. Semoga banyak yang membaca tulisan dan ikut peduli.

No comments: